Imprimeix
Categoria: Uncategorised
Vist: 591

 

 

Centre Públic Educació Especial Son Ferriol

ROF

PLA D'ACOLLIMENT

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

- Acords de centre pel tractament de les CB.

- Avaluació (Criteris de promoció).

- Concreció de la metodologia.

- Criteris per elaborar mesures que contribueixin a l'èxit escolar.

- Relació àrees i Competències Bàsiques.

- Tractament de la lectura.

- Tractament dels valors.

- Tractament de les noves tecnologies